Sannhet er dynamisk. Vi er prisgitt måleinstrumentene til vitenskapen med dagens teknologi for å kunne verifisere om noe er sant eller ikke. Hvorfor er vi her? hvor kommer vi fra? er alt en kosmisk tilfeldighet? eller finnes det en gud, en himmel og et liv etter døden? Hva kan bevises? Vitenskapen vil alltid komme opp med nye måleinstrumenter og ergo vil nye sannheter se dagens lys og gamle, etablerte sannheter skiftes ut. Et åpent sinn dømmer ikke – et lukket sinn dømmer og er som en lukket bok – kun et stykke tre. http://camilloloken.com/