(PS! Norsk tekst lenger ned)

There are many of us in this world who are Lightworkers, Indigo, Crystal and Rainbow Children, etc that are not even aware they have it. Here is another blog which you can find many videos etc within this. Please check out this page too. https://vjindigo.wordpress.com

INDIGO JUSTICE  is a blog that is intended to shed light on all the things that keep our consciousness back. This is due to many different things that affect our daily lives. This is also important to learn so that we can learn more about what happens in our subconscious, or other things that really destroys our quality of life.

I want this to be a page that gives everyone from around the world to be able to shed light on what they might have on the heart. This can be done anonymously for those who will not come forward with names etc, many reasons why it is not desirable. It is on your mind, you can send e-mail to vidarpaulsrud@gmail.com and this will be treated confidentially. You can also add things onto my Facebook group http://www.facebook.com/groups/vj.indigojustice/

Hope blog and Facebook page reaches your interest and also helps to spread this around so that we become strong. WE ARE ALL ONE and together we are strong so we can get justice for all of us. The future is in our hands and we can all help to create a better future, especially for our children.

Thank you for your attention and now the word is free for you.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Det er mange av oss i denne verden som er lysarbeidere, Indigo, Krystall og Regnbuebarn osv som ikke engang er klar over at de er det. Her er en annen blogg som du finner mange videoer osv innen dette. Vennligst sjekk ut denne siden også. vjindigo.wordpress.com

INDIGO RETTFERD er en blogg som er beregnet for å belyse alle de tingene som holder vår bevissthet tilbake. Dette skyldes mange forskjellige ting som påvirker oss i hverdagen. Dette er det også viktig å lære mer om slik at vi kan lære mer om det som skjer i vår underbevissthet eller andre ting som virkelig ødelegger vår livskvalitet.

Jeg ønsker at dette skal være en side som gir alle fra hele verden til å kunne være med på å belyse det de måtte ha på hjertet. Dette kan gjøres anonymt for de som ikke vil stå frem med navn osv, mange årsaker til at det ikke er ønskelig. Det du har på hjertet kan du sende på e-mail til vidarpaulsrud@gmail.com og dette vil bli behandlet konfidensielt. Du kan også legge ting inn på min Facebook gruppe http://www.facebook.com/groups/indigojustice/

Håper bloggen og Facebook siden fatter din interesse og samtidig er med på å spre dette rundt slik at vi blir sterke. VI ER ALLE EN og i sammen blir vi sterke slik at vi kan oppnå rettferdighet for oss alle. Fremtiden er i våre hender og vi kan alle være med på å lage en bedre fremtid, spesielt for våre barn. Tusen takk for oppmerksomheten og nå er ordet fritt for deg.